Priėmimas į Gimnazijos trečiąją klasę

  1. Į trečiąją Gimnazijos klasę priimami Gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo(si) programą, tęsti mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą.
  2. Priėmimui į trečiąją sustiprintą informacinių technologijų profilio klasę ir likusias laisvas vietas mokytis pagal vidurinio ugdymo(si) programą organizuojamas atrankinis testas, kurį sudaro: matematika, anglų kalba, gamtos mokslai ir programavimas*. Atrankiniuose testuose dalyvauti gali visi Lietuvos Respublikos mokiniai.
  3. Be atrankinio testo mokytis pagal vidurinio ugdymo(si) programą kviečiami respublikinių matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir informatikos olimpiadų ir Kauno technologijos universiteto organizuojamų respublikinių prof. Jono Matulionio, prof. Kazimiero Baršausko, dr. J. P. Kazicko ir akademiko Jono Janickio konkursų prizininkai.**
  4. Kandidatai privalo registruotis elektroniniu būdu ir sumokėti nustatytą pasiekimų rezultatų ir registracijos dokumentų tvarkymo mokestį į Gimnazijos banko sąskaitą Nr. LT09 7300 0100 0223 6714 banke „Swedbank“, AB. Elektroninė registracija įjungiama pirmą gegužės mėnesio savaitę. Po atrankinių testų priimamų mokinių į laisvas vietas sąrašas skelbiamas Gimnazijos tinklalapyje, direktoriaus nustatytą dieną mokiniai ir jų tėvai (globėjai) turi atvykti pasirašyti sutartį.

* Stojantiems į sustiprintą informacinių technologijų profilio klasę.
** Konkursų prizininkai iki atrankinio testo pasiekimus patvirtinančius diplomus pristato į Gimnazijos raštinę arba atsiunčia el. p. rastine@ktug.lt